over ons

Wie zijn wij? broekema.nielsen notarissen is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

infra vastgoed

copyright: Aerophoto Eelde

Voor het meer complexe vastgoed heeft broekema.nielsen ruime expertise in huis en willen wij u graag adviseren en begeleiden.

particulier opdrachtgeverschap

Een recente ontwikkeling bij bouwprojecten is het particulier opdrachtgeverschap (PO). Deze initiatieven worden dikwijls in collectief verband genomen; er is dan sprake van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De ontwikkeling van de woning (bijvoorbeeld de keuze van de architect en de aannemer alsmede het aanvragen van de vergunningen) wordt dan door een groep kopers geïnitieerd.

Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van PO’s en CPO’s.

begeleiding nieuwbouwprojecten

De ontwikkeling van nieuwbouwprojecten kent diverse stadia. broekema.nielsen heeft ruime ervaring opgedaan in de intensieve begeleiding van nieuwbouwprojecten in alle stadia. Van de eerste voorbereidingen (erfdienstbaarheden- onderzoek, kadastrale uitmetingen en perceelsvorming, aanvraag omgevings-
vergunning) tot aan het beoordelen en opmaken van grondcontracten, juridische verkoop-
documenten (readers), opstellen koop- en aannemingsovereenkomsten (al dan niet met SWK-, Woningborg- en Stiwoga-garantie) en de daaruit volgende akten van levering, hypotheekakten en financiële- en fiscale overzichten, tot de begeleiding van de 5%-regeling bij de oplevering van de woningen, worden alle partijen bij het project door ons begeleid en bijgestaan.

Indien u meer informatie wilt kunt u, ten aanzien van dit soort projecten, contact opnemen met Ariën Nielsen.

complexe bedrijfsvastgoed projecten

Bij de ontwikkeling van grote projecten met een grote diversiteit aan (eind)gebruikers (zoals dit het geval was bij het Euroborg project en het Europapark-project in Groningen), hebben wij veel ervaring opgedaan. Wij adviseren en ontwikkelen mede-eigendomsstructuren, waarbij de belangen van de verschillende eigenaren en gebruikers dienen te worden gewaarborgd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan regelingen, die betrekking hebben op parkeermanagement en de inrichting van openbare ruimte. Ook de fiscale begeleiding van dergelijke projecten wordt door ons geboden.

infra


Voor het begeleiden van de aanleg van netwerken door geheel Nederland worden de juridische aspecten nauwkeurig vastgelegd in notariële akten. Ook op het terrein van het registreren van netwerken en rechten van opstal bieden wij een full-service begeleiding.

Indien u over één van de hiervoor staande onderwerpen meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Ariën Nielsen.