over ons

Wie zijn wij? broekema.nielsen notarissen is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

over ons

wie zijn wij?

broekema.nielsen notarissen is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

even kennismaken

Ariën Nielsen (mr. A.J. Nielsen)
notaris

Ariën Nielsen is in 1993 benoemd tot notaris in de stad Groningen, na eerder als kandidaat-notaris in Lelystad en Doesburg werkzaam te zijn geweest. Op het moment van zijn benoeming was hij ruim vijf jaren werkzaam in Groningen op het kantoor van mr. K.R. Dijkhuizen. In 2000 is het kantoor onder de naam Broekema.Nielsen notarissen voorgezet. Het kantoor kenmerkt zich door haar enorme dynamiek en diversiteit, waarbij Ariën de ontwikkelingen van bijzondere eigendomsstructuren bij (nieuwbouw-)projecten, particulier opdrachtgeverschap en splitsing in appartementsrechten op de voet volgt en in de praktijk toepast. De ontwikkeling van broekema.nielsen notarissen en van hem persoonlijk past goed bij de eisen, die de veranderende (juridische) wereld aan het notariskantoor stelt en wordt door Ariën als zeer inspirerend ervaren.
Binnen het notariaat heeft Ariën verschillende functies bekleed. Hij was zes jaren voorzitter van de Ring Groningen van de KNB en verzorgde acht jaren de contacten met de (locale) media, als persnotaris. Tot december 2013 had Ariën zitting in de redactieraad van het Notariaat Magazine.


Henk Broekema (mr. H.A. Broekema)
notaris

Henk Broekema is sinds 1987 werkzaam in het notariaat. Henk heeft als kandidaat-notaris en fiscaal jurist ruime ervaring opgedaan op meerdere kantoren alvorens hij in 2000 werd benoemd tot notaris.
Vanaf september 1993 werkt Henk samen met Ariën Nielsen. Het kantoor droeg destijds de naam van de enige notaris mr. K.R. Dijkhuizen. In 1994 werd het Dijkhuizen en Nielsen notarissen en van vanaf augustus 2000 Broekema.Nielsen.
Hoewel Henk een allrounder is, liggen zijn werkzaamheden thans met name op het terrein van personen- en familierecht, estateplanning, nalatenschapsafwikkeling, het ondernemings– en vennootschapsrecht, ondersteuning van de automotive sector, zaken doen in Scandinavië en de notariële belastingen.
Henk is gecertificeerd estate planner en lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).
Henk is vanaf juli 2011 landelijk voorzitter van de Vereniging Formaat Notarissen en voorts sedert
november 2014 lid van het bestuur van de stichting Stichting Rechtszekerheid Digitaal, vanaf het najaar van 2017 in de functie van voorzitter.


Sandra van Koeveringe (mw. S.A. van Koeveringe)
klerk/juridisch medewerker

Nadat Sandra van Koeveringe haar opleiding tot directiesecretaresse bij Schoevers in Tilburg had afgerond, kwam ze in het notariaat terecht. Zij werkt sinds september 1984 in het notariaat. Nadien heeft zij de akte van bekwaamheid notarisklerk behaald en is tevens INM-notarieel medewerker (familierecht en onroerend goedrecht). Sandra is op verschillende kantoren werkzaam geweest en is vanuit de provincie Zeeland in 1993 naar Groningen verhuisd.
Zij is sinds 2000 werkzaam bij broekema.nielsen. Sandra heeft in het verleden ervaring opgedaan in de registergoedpraktijk en houdt zich nu hoofdzakelijk bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, waarbij het voor haar van belang is, dat de cliënt persoonlijk wordt benaderd, op de juiste wijze wordt geïnformeerd en geadviseerd. Sandra houdt haar kennis bij door het volgen van cursussen, die aansluiten bij haar werkzaamheden.


Ype Reitsma (Y.F. Reitsma)
klerk/juridisch medewerker

Ype Reitsma is werkzaam in het notariaat vanaf september 1993 en heeft de akte van vakbekwaamheid notarisklerk behaald in 1998. Hij is begonnen in zijn geboorteplaats Leeuwarden en werkt nu al weer een aantal jaren in de stad Groningen. Vanaf december 2009 is Ype werkzaam op ons kantoor. Ype geeft samen met Ariën Nielsen leiding aan de registergoederenpraktijk. Ype verzorgt onder meer veilingen, maar ook begeleidt hij de juridische afwikkeling van overdrachten van eigendom en vestiging van hypotheken. Ype geeft veel aandacht aan het optimaal op elkaar afstemmen van de afzonderlijke werkzaamheden, hij heeft daarvoor persoonlijk contact met cliënten zodat het voor hen duidelijk is met wie ze zaken doen. Ype vindt het een sport daarbij de details niet uit het oog te verliezen.


Jens Hijmans (J. Hijmans)
Vormgever

Jens Hijmans is sinds 2007 zelfstandig interieur-adviseur en vormgever. Jens is één van de geestelijk vaders van het ontwerp en de inrichting van het kantoorpand van broekema.nielsen. Hij is sinds 2007 aan ons kantoor verbonden en geeft kleur aan de woning van menig cliënt. Jens is zijn loopbaan begonnen bij A Bueno de Mesquita in Amsterdam in 1970. Later is hij naar noord Nederland gekomen waar hij onder meer gewerkt heeft bij A-Poort in Groningen en later bij Döbken in Stadskanaal.
Als ervaren binnenhuisadviseur houdt hij zich bezig met advies, ontwerp en realisatie van moderne inrichtingen, interieurs, keukens, maatwerk, verlichting, kleur en verbouwingen. De wisselwerking met de cliënt staat hierbij voor hem centraal. Kenmerkend voor hem is een moderne vormgeving die leidt tot een omgeving waarbij prettig gewoond, gewerkt en geleefd kan worden.
Kijk ook eens op zijn website: www.jenshijmans.nl